Direct contact 0878-722.111 info@mkbstunter.nl

Wat weet u van uw bedrijfswebsite?

Wilt u als ondernemer nu eens echt weten hoe uw website er voor staat? En of u uw concurrenten online nog voor bent?

Via de I-SWOT tool kunt u over een GRATIS kwaliteitsrapportage beschikken. Binnen 24 uur weet u als ondernemer wat uw online positie is t.o.v. uw concurrenten. 

WAT IS I-SWOT?

I-SWOT staat voor Internet Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Ofwel de sterke en zwakke kanten alsmede kansen en bedreigingen van uw bedrijfswebsite.

De rapportage laat u uitgebreid zien wat de huidige status is van uw website. Meer inzicht in uw website qua kosten en kwaliteit.   

WAAROM EEN I-SWOT?

De I-SWOT rapportage is ontwikkeld door internetspecialisten. Het team van internetspecialisten is dagelijks bezig om ondernemers bewuster te maken van het huidige internet.

Indien uw website een score behaalt van minimaal 80%, dan ontvangt u het I-Swot keurmerk. U kunt dit op uw internetomgevingen plaatsen. 

MKB Stunter

Aantal ondernemers wat al gebruik heeft gemaakt van een I-SWOT voor de bedrijfswebsite: